Workshop  Storytelling; Basis en Verdieping

 

De workshop 'Storytelling; basis en verdieping'  is bedoeld voor therapeuten die werken met clienten waarbij het niet goed mogelijk is om het basisprotocol EMDR (Volwassenen of Kinderen en Jeugdigen) toe te passen. Gedacht kan worden aan de doelgroep baby's, zeer jonge kinderen, clienten met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen of volwassenen met (pre)verbaal trauma.

Omdat er veel vraag naar is, zullen enkele van de Workshops Story Telling Basis en Verdieping zich richten op  de behandeling van baby's en hun systeem. Bij de inschrijfdata ziet u welke workshops dit zijn. 

 

Informatie Workshop Storytelling; Basis en Verdieping

In de praktijk lopen behandelaren vast in de therapie als er ofwel sprake is van preverbaal trauma bij de client ofwel als clienten niet (meer) beschikken over de cognitieve vaardigheden om het EMDR standaardprotocol te begrijpen. Toch wil men traumabehandeling uitvoeren. Dat kan via Story telling !

Omdat het activeren en of het ophalen van de herinnering niet direct via de client plaats kan vinden, halen we bij Story telling (ook wel de Verhalenmethode genoemd) de herinnnering indirect op via de ouders, verzorgers of familieleden. Aan het einde van de workshop beheerst u Story telling en weet u het toe te passen bij verscheidene doelgroepen. 

Opzet van de workshop

In de workshop wordt in de ochtend uitvoerig aandacht besteed aan de Basis methode Story Telling. De methode wordt nader uitgelegd en er wordt mee geoefend. Er wordt geoefend met het schrijven van een verhaal en tevens komt de indicatiestelling aan de orde. Dit alles wordt ondersteund met videofragmenten.

In de middag zal aandacht besteed worden aan de Verdieping. Onderwerpen die aan bod komen in de middag zijn;

- Story telling bij verscheidene doelgroepen
- Story telling en de inzet van het systeem
- Story telling en de inzet van attributen
- Story telling en cognitieve interweaves
- van Story telling naar Standaardprotocol

De workshop heeft een interactief karakter. Naast theorie (diagnostiek, behandeling) en videomateriaal en het bespreken en oefenen van verschillende interventies, kunnen deelnemers ook vragen voorleggen over eigen casuïstiek.

Doelgroep

Deze basistraining is bedoeld voor psychologen,  psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn met clienten die traumagerelateerde klachten hebben. Men dient de Basistraining EMDR gevolgd te hebben. Voor deze training zijn toelatingseisen van toepassing. Zie de informatie onder 'toelatingseisen'.

Literatuur

Alvorens start van de workshop krijgen deelnemers de literatuur toegestuurd.

Aanwezigheid

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht.  Het niet deelnemen aan een gedeelte van de training betekent dat deze deelnemer geen certificaat krijgt uitgereikt.

Agenda


2019

3 december 2019 VOL!
Inschrijven niet meer mogelijk

Inschrijven

2020

23 juni 2020
Algemeen

14 september 2020
Story Telling bij Babies

Inschrijven


Deze workshop In Company ?

De workshop kan ook in Company gegeven worden. Vraag naar de mogelijkheden

Neem contact op