Basistraining EMDR Kinderen en Jeugdigen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en clientgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde klachten. Ben je werkzaam met kinderen en jeugdigen of zwakbegaafde volwassenen die functioneren op een leeftijd tot 18 jaar of werk je zowel met volwassenen als ook met kinderen, dan wordt deze training aangeraden.

Deze training is beoordeeld met een 8,9 gemiddeld !!

Informatie Basistraining Kinderen en Jeugdigen

De basistraining Kinderen en Jeugdigen bestaat uit  vijf en een halve dag opleiding. De eerste twee dagen van de training vinden aaneengesloten plaats.

In de basistraining bij kinderen en jeugdigen staat in de eerste twee dagen het aanleren van het basisprotocol centraal. Daarna volgen drie dagen om de toepassing bij kinderen en jeugdigen onder de knie te krijgen. Hiervoor zijn aanpassingen in het EMDR basisprotocol nodig. Daarnaast vereist het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger -kind. Indien U werkt met zwakbegaafde volwassenen die verstandelijk functioneren op een leeftijd van 18 jaar of jonger, komt de opleidingsroute EMDR bij kinderen en adolescenten het meest in aanmerking .

De EMDR basistraining kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk en maken zij video-opnamen van behandelingen van hun patiënten. De derde en vierde dag staan grotendeels in het teken van tips, suggesties en feedback op de video’s. De deelnemers worden verzocht voor aanvang van de eerste bijeenkomst het cursusboek* (zie literatuur) door te nemen.

Tussen de basis- en de vervolgtraining is supervisie (individueel of in een groep) verplicht. Informatie hierover krijgt u tijdens de training. Na afsluiting daarvan kan een vervolgtraining gevolgd worden om complexe traumabehandelingen uit te leren voeren met behulp van EMDR. Vervolgens kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.

Doelgroep

Deze basistraining is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder-en jeugdveld of werken met zwakbegaafde clienten. Voor deze training zijn toelatingseisen van toepassing. Zie de informatie onder 'toelatingseisen'.

Literatuur

Cursisten dienen de volgende boeken zelf aan te schaffen:

Verplichte literatuur 
1.Jongh, A. de & Broeke, E. ten (laatste versie). Handboek EMDR. Een geprotocolleerd behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma.Amsterdam: Pearson

Dit boek dient vooraf aan de eerste bijeenkomst volledig gelezen te worden. Naast het volgen van de training is er dus nog sprake van zelfstudie m.b.t.  de literatuur ( uren afhankelijk per persoon.)

  2. Beer, R. & De Roos, C. (2017). Handboek EMDR. Kinderen en jongeren.  Houten: LannooCampus. Uit dit boek dient hoofdstuk 4 t/m 7 voor de derde bijeenkomst gelezen te zijn.

Aanwezigheid

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht. Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemers de gehele cursus volgen. Afwezigheid gedurende een deel van de eerste twee dagen van de cursus betekent uitsluiting van verdere deelname. De cursus is te compact en de informatiedichtheid zo groot dat het missen van een gedeelte van de training het adequaat kunnen toepassen van EMDR in de weg staat. Het niet deelnemen aan een gedeelte van de training betekent dat deze deelnemer geen certificaat krijgt uitgereikt.

Toetsing

Op dag vijf  zal een toets worden afgenomen over de inhoud van de training.

Agenda


2024

Geen training meer in 2024

 

Inschrijven

2025

21 & 22 januari,
4 februari, 4 maart en
1 april 2025

Inschrijven


Deze opleiding In Company ?

De cursus kan ook in Company gegeven worden. Vraag naar de mogelijkheden

Neem contact op

U kunt de  Basistraining EMDR Kinderen en Jeugdigen verkort volgen indien u reeds de Basistraining EMDR Volwassenen heeft gevolgd en voldoet aan de werksetting K&J . Vraag naar de mogelijkheden.

Neem contact op