Vervolgtraining EMDR Kinderen en Jeugdigen

De Vervolgtraining EMDR Kinderen en Jeugdigen is gericht op het leren uitvoeren van complexe traumabehandelingen middels uitbreiding en verdieping van vaardigheden in het toepassen van EMDR bij kinderen  en jeugdigen of zwakbegaafde volwassenen.

Deze training is beoordeeld met een 8,6 !

Informatie  Vervolgtraining Kinderen en Jeugdigen

De vervolgtraining Kinderen en Jeugdigen bestaat uit vier en een halve dag opleiding. De eerste twee dagen van de training vinden aaneengesloten plaats.

De vervolgtraining is bedoeld om de cursist te leren complexe traumabehandelingen uit te laten voeren met behulp van EMDR bij Kinderen en Jeugdigen. De inhoud van de vervolgtraining is een noodzakelijke aanvulling op de basistraining. Deelnemers leren hoe EMDR toegepast kan worden in een meeromvattende behandeling bij complexe problematiek en bij een grote variatie aan klachten. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de training wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves. De training wordt toegespitst op de doelgroep Kinderen en Jeugdigen/ Zwakbegaafden en hun verzorgers.

De EMDR vervolgtraining kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk en maken zij video-opnamen van behandelingen van hun patiënten. De derde en vierde dag staan grotendeels in het teken van tips, suggesties en feedback op de video’s. De deelnemers worden verzocht voor aanvang van de eerste bijeenkomst het cursusboek* door te nemen. Na afsluiting van de vervolgtraining kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.

Doelgroep

Deze vervolgtraining is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn in het kinder-en jeugdveld of werken met zwakbegaafde clienten. Voor deze training zijn toelatingseisen van toepassing. Zie de informatie onder 'toelatingseisen'.

Literatuur

Cursisten dienen de volgende boeken zelf aan te schaffen:

  • Verplichte literatuur

1. Praktijkboek EMDR therapie deel 1. Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën

[Auteurs: Ten Broeke, E, De Jongh, A. & Oppenheim H-J (red.). (laatste versie). Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V. [ISBN 9789043039161].

Naast het volgen van de training is er nog sprake van zelfstudie m.b.t. de literatuur (uren afhankelijk per persoon).

De volgende hoofdstukken van het praktijkboek dienen vooraf aan de eerste bijeenkomst volledig gelezen te worden; 1,2,3,4,5,6. Voorafgaande aan de derde dag vragen we u hoofdstukken 7 en 8 te lezen.

  • Eventueel aan te schaffen;

2. Handboek EMDR bij Kinderen en Jongeren [Auteurs: Beer, R. & De Roos, C. (1e druk 2017). [ISBN 139789401414906].

Aanwezigheid

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht. Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemers de gehele cursus volgen. Afwezigheid gedurende een deel van de eerste twee dagen van de cursus betekent uitsluiting van verdere deelname. De cursus is te compact en de informatiedichtheid zo groot dat het missen van een gedeelte van de training het adequaat kunnen toepassen van EMDR in de weg staat. Het niet deelnemen aan een gedeelte van de training betekent dat deze deelnemer geen certificaat krijgt uitgereikt.

Toetsing

Op dag vier zal een toets worden afgenomen over de inhoud van de training.

Agenda


2024

1,2 & 29 oktober & 26 november 2024

Inschrijven

2025

7 & 8 oktober, 4 november en 9 december 2025

Inschrijven


Deze Opleiding In Company ?

De cursus kan ook in Company gegeven worden. Vraag naar de mogelijkheden

Neem contact op