Supervisie aan Supervisoren EMDR in opleiding

Indien u een opleiding tot Supervisor EMDR heeft gevolgd bij de Vereniging EMDR Nederland, kunt u daarna supervisie volgen om het traject af te ronden. Indra Spierts kan zowel supervisie geven om Kinder- en Jeugd Supervisor EMDR te worden als ook  om Volwassen Supervisor EMDR te worden.

Supervisie om Supervisor EMDR te worden

Om Supervisor EMDR te worden dient u eerst te solliciteren bij de Vereniging EMDR Nederland om aan de opleiding te mogen deelnemen. Zodra u bent toegelaten tot de opleiding en deze met goed gevolg heeft afgerond, kunt u het supervisietraject in. Erkende Europe EMDR trainers zijn gekwalificeerd om supervisie te geven aan Supervisoren EMDR in opleiding. De supervisie is competentie gestuurd.

Indra Spierts zal obv competenties een formulier doorlopen om te beoordelen of U voldoet aan de kwalificaties om Supervisor EMDR te worden. Dit formulier is opvraagbaar nadat u zich heeft aangemeld voor supervisie. U kunt bij Indra Spierts voor zowel Supervisor K&J, als ook voor Supervisor Volwassenen, worden gesuperviseerd.

 Supervisie ?

Neem contact op