EMDR Supervisie

Indra Spierts is erkende EMDR Europe Supervisor voor zowel Kinderen- en Jeugdigen als voor Volwassenen.

EMDR Supervisie 

EMDR is beslist moeilijker dan veel mensen denken, zeker als je er pas mee begint te werken. De ervaring leert dat het moeilijk is om alle facetten van EMDR te begrijpen en in de vingers te krijgen door het alleen volgen van de opleidingsdagen.  Werken met EMDR heeft tijd nodig en zeker ook ervaring. Daarom is het belangrijk om na een cursus niet te lang te wachten met het toepassen van EMDR, in combinatie met feedback op het eigen leerproces in de vorm van supervisie.

In de context van het eigen maken van EMDR is gekozen voor een model dat gebaseerd is op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die inmiddels al bij hem/haar aanwezig zijn. Het supervisietraject in het kader van EMDR heeft dus alle kenmerken van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er een aantal duidelijke criteria in de vorm van specifieke competenties zijn opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen wil hij of zij aan een EMDR vervolgtraining kunnen deelnemen.

Dit supervisiebeoordelingsformulier, bevat vrijwel alle essentiële elementen, of noem het ‘deelcompetenties’ van het EMDR basisprotocol. Het is de bedoeling dat dit formulier hulp biedt bij het feedback geven, het vaststellen welke deelcompetenties van het basisprotocol de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd.

De supervisant dient  meerdere video-opnamen van eigen patiënten te laten zien aan Indra Spierts.

Er zijn twee supervisie beoordelingsformulieren;

- Supervisie beoordelingsformulier nadat de Basistraining is afgerond; pdf

- Supervisie beoordelingsformulier nadat de Vervolgtraining is afgerond;  hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen het K&J traject (pdfen het Volwassen traject (pdf)

               

 Het hele opleidingstraject ziet er als volgt uit:

EMDR Basistraining (Kinderen en Jeugdigen of Volwassenen)

Supervisie ( bij erkende VEN supervisor)

EMDR Vervolgtraining (Kinderen en Jeugdigen of Volwassenen)

Supervisie en bijscholing (bij erkende VEN Supervisor en door VEN erkende workshops)

EMDR Europe practitionerSupervisie ?

Neem contact op


Supervisie In Company ?

U kunt ook supervisie In Company aanvragen. Vraag naar de mogelijkheden.

Neem contact op