Basistraining  EMDR Volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en clientgerichte behandelmethode voor traumagerelateerde klachten. Werk je voornamelijk met volwassenen, dan wordt deze training aangeraden. Werk je ook met kinderen en jeugdigen of zwakbegaafde clienten, dan raden we je aan de basistraining EMDR Kinderen en Jeugdigen te volgen.

Deze training is beoordeeld met een 8,9 gemiddeld!!

Informatie Basistraining Volwassenen

De basistraining Volwassenen bestaat uit  vier en een halve dag opleiding. De eerste twee dagen van de training vinden aaneengesloten plaats. 

In deze training wordt de toepassing van EMDR bij volwassenen aangeleerd. De EMDR basistraining kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk en maken zij video-opnamen van behandelingen van hun patiënten. De derde en vierde dag staan grotendeels in het teken van tips, suggesties en feedback op de video’s. De deelnemers worden verzocht voor aanvang van de eerste bijeenkomst het cursusboek* (zie literatuur) volledig door te nemen.

Tussen de basis- en de vervolgtraining is supervisie (individueel of in een groep) verplicht. Informatie hierover krijgt u tijdens de training. Na afsluiting daarvan kan een vervolgtraining gevolgd worden om complexe traumabehandelingen uit te leren voeren met behulp van EMDR. Vervolgens kan nog een supervisietraject tot EMDR Europe practitioner gevolgd worden.

Doelgroep

Deze basistraining is bedoeld voor psychologen,  psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn met clienten die traumagerelateerde klachten hebben. Voor deze training zijn toelatingseisen van toepassing. Zie de informatie onder 'toelatingseisen'.

Literatuur

  • Verplichte literatuur 

1.Jongh, A. de & Broeke, E. ten (laatste versie). Handboek EMDR. Een geprotocolleerd behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma.Amsterdam: Pearson

Dit boek dient vooraf aan de eerste bijeenkomst volledig gelezen te worden.

Aanwezigheid

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht. Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemers de gehele cursus volgen. Afwezigheid gedurende een deel van de eerste twee dagen van de cursus betekent uitsluiting van verdere deelname. De cursus is te compact en de informatiedichtheid zo groot dat het missen van een gedeelte van de training het adequaat kunnen toepassen van EMDR in de weg staat. Het niet deelnemen aan een gedeelte van de training betekent dat deze deelnemer geen certificaat krijgt uitgereikt.

Toetsing

Op dag drie zal een toets worden afgenomen over de inhoud van de training.

Agenda


2021

 1 & 2 februari,
11 maart en 8 april 2021

VOL! Inschrijven is niet meer mogelijk.  

Inschrijven

2022

17 & 18 januari, 17 februari en
3 maart 2022 

Inschrijven


Deze Opleiding In Company ?

De cursus kan ook in Company gegeven worden. Vraag naar de mogelijkheden

Neem contact op