Workshop  Storytelling; Basis en Verdieping

De workshop 'Storytelling; basis en verdieping'  is bedoeld voor therapeuten die werken met clienten waarbij het niet goed mogelijk is om het basisprotocol EMDR (Volwassenen of Kinderen en Jeugdigen) toe te passen. Gedacht kan worden aan de doelgroep baby's, zeer jonge kinderen, clienten met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen of volwassenen met (pre)verbaal trauma.

Deze workshop is beoordeeld met een 9,2 gemiddeld !

 

Informatie Workshop Storytelling; Basis en Verdieping

In de praktijk lopen behandelaren vast in de therapie als er ofwel sprake is van preverbaal trauma bij de client ofwel als clienten niet (meer) beschikken over de cognitieve vaardigheden om het EMDR standaardprotocol te begrijpen. Toch wil men traumabehandeling uitvoeren. Dat kan via Story telling !

Omdat het activeren en of het ophalen van de herinnering niet direct via de cliënt plaats kan vinden, halen we bij Story telling (ook wel de Verhalenmethode genoemd) de herinnering indirect op via de ouders, verzorgers of familieleden. Aan het einde van de workshop beheerst u Story telling en weet u het toe te passen bij verscheidene doelgroepen. 

Opzet van de workshop

In de workshop wordt in de ochtend uitvoerig aandacht besteed aan de Basis methode Story Telling. De methode wordt nader uitgelegd en er wordt mee geoefend. Er wordt geoefend met het schrijven van een verhaal en tevens komt de indicatiestelling aan de orde. Dit alles wordt ondersteund met videofragmenten.

In de middag zal aandacht besteed worden aan de Verdieping. Onderwerpen die aan bod komen in de middag zijn;

- Story telling bij verscheidene doelgroepen 
- Story telling en de inzet van het systeem
- Story telling en de inzet van attributen
- Story telling en cognitieve interweaves
- van Story telling naar Standaardprotocol

De workshop heeft een interactief karakter. Naast theorie en videomateriaal zal tevens geoefend worden met de interventie en is er ruimte voor nabespreking.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor psychologen,  psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn met cliënten die trauma gerelateerde klachten hebben maar welke niet met het EMDR standaardprotocol behandeld kunnen worden. Men dient de Basistraining EMDR gevolgd te hebben. Voor deze training zijn toelatingseisen van toepassing. Zie de informatie onder 'toelatingseisen'.

Literatuur

Alvorens start van de workshop krijgen deelnemers de literatuur toegestuurd.

Naast het volgen van de training is er dus nog sprake van zelfstudie m.b.t. de literatuur (uren afhankelijk per persoon).

Aanwezigheid

NB! Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht.

Agenda


2023

Geen workshop meer in  2023

 

Inschrijven

2024

19 maart 2024

Inschrijven


Deze workshop In Company ?

De workshop kan ook in Company gegeven worden. Vraag naar de mogelijkheden

Neem contact op